Hopp til innhold

Kontakt oss

Post- og besøksadresse avd. Årnes
Seterstøavegen 2C
2150 Årnes

Telefon: 63904800
E-post: nes@bygdeservice.no

Avd. Kongsvinger/Odal
Stasjonsveien 16
2100 Skarnes

Foretaksnummer
NO 983 958 893 MVA

Daglig Leder: Solfrid Skjeflo Jellum

Oppgi en gyldig e-postadresse

Oppgi ditt telefonnummer

Vennligst oppgi navn på kontaktperson

Oppgi postnummer. 4 siffer

Oppgi hva du ønsker å få utført

Samtykke må bekreftes før skjema sendes inn