Hopp til innhold

Om Nes Bygdeservice SA

Nes Bygdeservice SA er et samvirkeforetak som eies av gårdbrukere og andre selvstendig næringsdrivende fra Nes. Vi leverer i dag et bredt spekter av tjenester, bla:

 • Vaktmesterjenester
 • Trefelling og stubbefres
 • Vintervedlikehold (snørydding  - strøing ++)
 • Grøntvedlikehold (plen - hekk - bed ++)
 • Renhold (sertifisert renholdsbedrift)
 • Flytting - rydding – bortkjøring
 • Snekring
 • Minirenseanlegg
 • Utleie av arbeidskraft
 • Hjemmetjenester
 • Gravstell
 • Minnesamvær

Stikk gjerne innom!

Vi holder til i Årnes Næringssenter, adressen er Seterstøavg. 2C, 2150 Årnes. 

Kongsvinger/Odal

Vi har flere utøvere som bor i dette området, og påtar oss de fleste av overnevnte tjenester der.