Hopp til innhold

Referanser

Hafslund Entreprenør
Linjerydding, graving, stolpeskift

Nes kommune
Vedlikehold/renhold

Statens Vegvesen
Skogrydding, viltsikring, trafikksikring

Mesta AS
Skogrydding, viltsikring, snørydding, bruvelikehold

Klargester
Graving og montering av renseanlegg

Veidekke
Veibygging (bl.a. ny motorvei mellom Slomarka og Kongsvinger)

Grønt Fagsenter Hvam/Veflen Entreprenør AS/Sollihøgda Borettslag
Renhold

Ønsker du hjelp eller bistand?